home pret media stiri cazuri lege
 

ORDIN 492/2005

PRIVIND MODUL DE ELIBERARE, FORMA SI CONTINUTUL LEGITIMATIEI DE DETECTIV PARTICULAR

 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura prin care se eliberează legitimaţia de detectiv particular, forma şi conţinutul acesteia.

CAPITOLUL II
Modul de eliberare a legitimaţiei de detectiv particular

Art. 2. - (1) După promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular şi īncadrarea persoanei īn cauză, societatea specializată sau cabinetul individual procedează la eliberarea legitimaţiei de serviciu.

(2) Eliberarea legitimaţiei prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea strictă a prevederilor prezentului ordin.

(3) Legitimaţia care nu respectă cerinţele prevăzute īn prezentul ordin nu poate face dovada calităţii de detectiv particular pentru titularul acesteia.

Art. 3. - (1) Pentru eliberarea legitimaţiei, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se ataşează pe legitimaţie, iar pe unul dintre colţuri se aplică ştampila societăţii specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia ţină evidenţa legitimaţiilor eliberate īntr-un registru cu regim special, numerotat şi īnregistrat la unitatea de poliţie competentă, avānd filele completate cu următoarea rubricaţie: "Nr. crt.", "Numele şi prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria şi nr. legitimaţiei", "Data eliberării", "Semnătura de primire" şi "Menţiuni".

(3) Seria şi numărul legitimaţiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fişă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de īnaintare, īn termen de 10 zile de la data eliberării legitimaţiei, la inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul management resurse umane.

(5) Fişa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: "Nr. crt.", "Numele şi prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria şi nr. legitimaţiei", "Data eliberării", "Semnătura de primire", "Unitatea de poliţie care a eliberat atestatul", "Seria şi nr. documentului de identitate al titularului legitimaţiei" şi "Menţiuni".

Art. 4. - (1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să comunice serviciului de investigaţii criminale al inspectoratului de poliţie judeţean competent, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, despre īncetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta şi detectivul particular angajat, īn termen de 48 de ore de la apariţia acestei situaţii şi totodată să dispună retragerea legitimaţiei, procedānd la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făcānd menţiuni īn acest sens īn registrul de evidenţă.

(2) Īn cazul īn care detectivul particular refuză predarea legitimaţiei, societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia procedeze la anularea acesteia, asigurānd totodată publicarea īntr-un cotidian de circulaţie naţională.

CAPITOLUL III
Forma legitimaţiei de detectiv particular, elementele de
particularizare şi conţinutul acestui document

Art. 5. - (1) Legitimaţia de serviciu este documentul prin care detectivul particular īşi dovedeşte calitatea īn baza căreia acţionează.

(2) Legitimaţia de serviciu cuprinde următoarele date:

a) denumirea ţării;

b) denumirea documentului;

c) seria şi numărul acesteia;

d) numele şi prenumele detectivului;

e) codul numeric personal;

f) emitentul;

g) vizele anuale;

h) menţiuni.

(3) Legitimaţia are īn cuprins două file, de culoare alb-gri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, şi se tipăreşte conform anexei nr. 1.

(4) Fotografia color se poziţionează pe prima pagină, sub drapelul tricolor şi titlul "LEGITIMAŢIE DETECTIV PARTICULAR", īn chenarul stabilit, pe care se aplică ştampila societăţii specializate/cabinetului individual, iar īn partea dreaptă a acesteia se regăseşte spaţiul rezervat seriei şi numărului legitimaţiei, precum şi datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele menţiuni: "Numele", "Prenumele", "CNP", "Emitent" şi semnătura titularului.

(5) Drapelul este realizat īn culorile naţionale, cu formă liniară şi dimensiunile de 60 mm x 5 mm, avānd inscripţionat pe fond galben, cu majuscule, cuvāntul "ROMĀNIA".

(6) Pagina a 2-a a legitimaţiei este īmpărţită īn 6 pătrate egale, cu latura de 3 cm, īn care se aplică viza anuală a societăţii specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.

(7) Pagina a 3-a este rezervată eventualelor menţiuni.

(8) Pe pagina a 4-a a legitimaţiei se īnscriu, cu majuscule, menţiunile: "ROMĀNIA" şi "DETECTIV PARTICULAR", care īncadrează stema specifică acestei activităţi, conform modelului prezentat īn anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 6. - (1) Īn caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimaţiei de detectiv particular, posesorul este obligat să sesizeze, de īndată, atāt unitatea de poliţie pe raza căreia s-a īnregistrat evenimentul, cāt şi societatea specializată/cabinetul individual unde este angajat.

(2) După īnregistrarea evenimentului, unitatea de poliţie sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, pentru a opera menţiunile corespunzătoare īn fişa nominală prevăzută la art. 3 alin. (4).

(3) Īn caz de furt sau pierdere a legitimaţiei de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare īntr-un cotidian de circulaţie naţională, de īnlocuire a documentului şi operează menţiunile ce se impun īn Registrul de evidenţă.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimaţiei de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document şi operează īn registrul de evidenţă menţiunile necesare.

(5) Īn toate situaţiile cānd societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimaţie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice īn scris situaţia la Inspectoratul General al Poliţiei Romāne - Direcţia de investigaţii criminale, specificānd motivele.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin intră īn vigoare īn termen de 3 zile de la publicarea sa īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucureşti, 3 februarie 2005.

Nr. 492.

Loading
 
 
 
Contact detectivi
office@serviciidetectivi.ro
detectivi@ancheteprivate.ro
detectivi@serviciidetectivi.ro
contact@serviciidetectivi.ro
jobs@serviciidetectivi.ro
Telefon: 0728.112.401;
Fax: 031.817.90.78

S.C. COMPANIA DE ANCHETE SI FILAJ S.R.L.

 
Solutii informative
Detectivii Companiei de Anchete si Filaj evalueaza inainte de semnarea contractului sansele ca un anume produs sa fie util pentru un anume client si sfatuiesc respectivul client pentru a alege ceea ce este util in situatia sa. Detectivii care evalueaza cazul ofera si solutiile cu cele mai mari sanse de reusita. Refuzam sa facturam un client in cazul in care detectivii nostri spun ca sansele lui de reusita sunt nule.Nu dorim doar sa va luam banii, vrem sa va ajutam sa va dezvoltati afacerea. Detectivii nostri va stau la dispozitie impreuna cu toti expertii si analistii care lucreaza pentru noi. Suntem mai mult decat un furnizor de detectivi. Suntem un furnizor de solutii, detectivii fiind doar o rotita a unui intreg angrenaj.